تبلیغات
کلام روشن - برخی از عوامل حادثه قم قبول ندارند که اشتباه کرده‌اند